بندگی خدا

در مسیر بندگی خدا،قطعا خدا دوربرگردان های زیادی گذاشته است.

بندگی خدا

در مسیر بندگی خدا،قطعا خدا دوربرگردان های زیادی گذاشته است.

بندگی خدا

اگه یه گناه کردی بعد توبه پشت بندش دوباره تکرارش کردی گناهت پشت گناه شد.
ناامید نشو نگو که خدا دیگه منو نمیبخشه ...
گناه تو هر چقدر بزرگ باشه رحمانیت خدا ازون بزرگتره...
هیچ کس جز تو نمیتونه تورو تغییر بده...
به دور برگردون های خدا ایمان داشته باش...

من میتونم بنده خوب خدا باشم...

۳ مطلب با موضوع «توبه» ثبت شده است


#دلنوشته_من_وخدا

برای رابطه با دوستان مجازیم حتما به یک خط اینترنت📶 و یک نرم افزار پیام رسان📲 احتیاج هست

برای دوست های دنیای واقعی به حرف زدن و به زبان اوردن📢

و برای ارتباط با عزیزترین کسانم حالات رفتار 😶و چهره 😞هم کفایت میکند تا حس و حال مرا درک کنند

اما برای رابطه با تو ای خاص ترین مخاطب من💖 احتیاج به هیچکدام نیست

 تو ک از راز نیت های من هم باخبری💕

از درد های ک در چهره و رفتار هم نمی نشیند باخبری😇

و نه گوشی📲 و اینترنتی📶 نیاز هست برای یاد کردنت

هر جا هر لحظه در کنار هر کسی باشم می توانم با تو ارتباط بگیرم💕

ارتباط با تویی که از خودم به خودم نزدیک تری

چه خدایی جانم!!!😍

❣️رفیق❕

⚠️یه وقت نگی

📜من که پروندم خیلی سیاهه⚫️

❌کارم از #توبہ گذشته‼️

✋🏼👈🏼 #توبه ......

📝مثل پاک کن مےمونه

☑️اشتبـاهاتت رو✨پاک✨ مےکـنه

⚠️فقط به فکر #جبران باش😉✌️🏻☘️ در سراسر جادۀ زندگی ☘️

📛 تابلوی توقف ممنوع است 📛

🌿  و در انتهای زندگی  🌿

 ✋️ تابلوی دور زدن ممنوع ✋️

🌹 پس طوری زندگی کن که 🌹

💔 در آخر جاده متاسف نباشی 💔